nhí nha nhí nhố

Month Tháng Mười Một 2023

Feedback thế nào cho toại lòng nhau?

“Feedback giống như cho người ta uống nước. Đặt một cái ly rồi mời người ta uống khác với việc lấy vòi xịt vào họng người ta bảo người ta uống đi…

© 2024 Hauluu.com — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑