nhí nha nhí nhố

Month Tháng Chín 2023

Làm gì khi vừa bước vào một môi trường mới?

Hiểu luật chơi

Tham gia CLB cho bằng bạn bằng bè

CLB nào khả năng cao cũng sẽ luôn có những vấn đề mà chỉ những “người trong cuộc” mới tường và hiểu rõ. Từ vị trí một người đứng ở ngoài nhìn vào CLB đến vị trí thành viên Ban truyền thông và bây giờ là Trưởng ban Ban truyền thông. Góc nhìn và quan điểm của mình đã dần khác. Không có đúng hay sai, chỉ có phù hợp hoặc không.

© 2024 Hauluu.com — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑