Khách đang bận công việc

Khách còn nhỏ (thiệt ra mình cũng đang đi học :))

Khách yếu

Khách check chất lượng

Khách thân thiện, nhẹ nhàng

Khách mới bị đá

Khách đặt hàng (nhưng xin địa chỉ mãi không cho)

Nói tóm lại thì với 1 sản phẩm NHẠY CẢM nên VẤN ĐỀ lớn nhất của khách hàng là NGẠI.